Wednesday, 28 December 2016

மாவட்ட செயற்குழுமாவட்ட செயற்குழு நடத்தி வேதாரண்யம் கிளைச் செயலர் மற்றும் தோழர்களுக்கு , அனைவருக்கும் மாவட்ட சங்கத்தின் பாராட்டுகள்!! நன்றிகள்!!!

மாவட்ட செயற்குழுவில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கும்பாராட்டுகள்!!  நன்றிகள்!!!


கூட்ட நிகழ்வு படக் காட்சிகள் கீழே: