Tuesday, 29 May 2018

தஞ்சை SDOPயில் பணிநிறைவு பாராட்டு விழா

28.05.18 அன்று சிறப்புடன் நடந்த  தோழர்.T. துரைமாணிக்கம் பணிநிறைவு பாராட்டு விழாவில் தோழர். பிரின்ஸ் ,தோழர் .பன்னீர்செல்வம் ,தோழர். மேகநாதன்,தோழர்.ஆரோக்கியதாஸ் தோழர்.இளங்கோவன் ஆகியோர் வாழ்த்திப் பேசினார் கள்.